NL | EN | DE | FR

Privacy verklaring Landgoed Huize Glory

Landgoed Huize Glory (st. Vereningingskerk van Nederland), gevestigd aan de elzenlaan 2-4 1865BM Bergen aan zee, is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:


www.huizeglory.nl
info@huizeglory.nl
Elzenlaan 2-4
1865BM Bergen aan zee
Tel. 072-5813741

Godfried Boland en Derk van Dorsten zijn beide verantwoordelijk als functionaris gegevensbescherming van Landgoed Huize Glory in Bergen aan zee. Zij zijn te bereiken via info@huizeglory.nl

Hieronder is een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • 
Woonadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via bovenstaand e-mailadres, dan zullen we deze informatie verwijderen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Landgoed Huize Glory verwerkt uw gegevens voor de volgende doelen:

 • Uw hotelreservering verwerken
 • Uw restaurant reservering verwerken
 • Afhandelen van betalingen
 • U te kunnen bereiken per telefoon of e-mail indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Nieuwsbrief indien er hiervoor uitdrukkelijk toestemming is gegeven

Geautomatiseerde besluitvorming

Landgoed Huize Glory neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerking besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s en systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Landgoed Huize Glory) tussen zit.

Landgoed Huize Glory gebruikt de volgende computerprogramma’s of systemen:

 • Smarthotel/WinRes als Channel-manager en boeking planner om uw hotelboeking te kunnen vastleggen en te organiseren
 • Filemaker Pro voor contactinformatie, productinformatie, diensten die wij aanbieden, en offertes en facturen voor zaalverhuur en partijen.
 • Online Travel Agency’s, als Booking.com, Expedia, VVV, Aanzee.com, Belvilla en iens.nl voor het reserveren van een tafel in ons restaurant. Meeting Locations voor zaalverhuur.

Deze OTA’s hebben een eigen privacy verklaring die u kunt vinden op de website van de betreffende OTA. Wij krijgen de gegevens van hen doorgestuurd voor het verwerken van de reservering in onze boekingsplanner.

Wij gebruiken deze gegevens om uw reservering te kunnen verwerken en u te informeren. Tevens kunnen deze gegevens worden gebruikt in geval van noodzakelijk contact i.v.m. calamiteiten, e.d.

Omdat deze gegevens alleen voor intern gebruik zijn heeft het bewaren en opslaan van deze gegevens geen gevolgen voor u behalve het gemak dat u bij herhalingsbezoek aan ons bedrijf niet steeds dezelfde gegevens hoeft te verstrekken om uw boeking mogelijk te maken.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Landgoed Huize Glory bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wegens de bewaarplicht van de belastingdienst zijn wij gebonden aan het bewaren van uw NAW gegevens tot 7 jaar na uw laatste bezoek. De gegevens die we hiervoor nodig hebben zijn:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Woonadres

Camera beelden

Voor uw en onze veiligheid maken wij gebruik van beveiligingscamera’s. Deze hangen enkel in openbare ruimtes en zijn zo ingesteld dat de privacy van onze gasten zo veel als mogelijk blijft gewaarborgd. De beelden van de camera’s worden maximaal twee weken bewaard en worden enkel bij calamiteiten gedeeld met derden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan politie bij diefstal. Na twee weken worden de beelden automatisch verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Landgoed Huize Glory verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens het bezoek aan onze website op uw computer, tablet of smartphone worden geplaatst. In deze tekstbestanden wordt informatie opgeslagen die bij een later bezoek weer kan worden herkend door de website.

Wij plaatsen daarnaast functionele cookies. Dit doen wij om het gebruik van onze website eenvoudig te maken. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan het bewaren van gegevens die u heeft ingevuld voorafgaand aan een boeking of de selectie van een kamer/appartement en gewenste periode.

Met behulp van analytische cookies kunnen wij zien welke pagina’s worden bezocht en waarop wordt geklikt binnen onze website. Hiervoor maken wij gebruik van Google Analytics. De informatie die Google op deze manier verzameld wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om u persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@huizeglory.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Landgoed Huize Glory zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen
Landgoed Huize Glory neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegd toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegeven niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op bij voorkeur via info@huizeglory.nl